Politica de confidentialitate *(denumita in continuare ‘Acord’) si Respectarea protectiei datelor cu caracter personal conform regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 *(denumit in continuare ‘Regulament’)

CAMINUL MARTHA S.R.L., cu sediul in Buftea, Judet Ilfov, Str. Oltului, Nr. 15A, Sc. A, Et. 4, Ap. 22, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J23/5287/2017, cod unic de inregistrare 38381107, denumita in continuare OPERATOR.

CAMINUL MARTHA S.R.L., in calitate de administrator al acestui site *(denumit in continuare ‘Site’), anume www.caminbatranialzheimer.ro , va aduce la cunostinta urmatoarele :

Art. 1. INFORMATII COLECTATE:

Art. 1.1. Acest site are caracter pur informativ. Prin intermediul acestui Site Operatorul nu prelucreaza date cu caracter personal.

Art. 1.2. In cazul in care, pentru accesarea serviciilor de ingrijire si asistenta furnizate de Operator, ne veti transmite informatii pe email-ul mentionat in sectiunea de contact ori telefonic atunci acele informatii vor fi prelucrate ca mai jos.

Art. 1.3. Ce documente si informatii pot fi necesare, asa cum sunt mentionate si in pagina “Acte necesare” :

a) Copie a dosarului medical ce contine toate datele medicale relevante;
b) Rezultate ale unor analize;
c) Rezultate ale unor expertize medicale;
d) Documente de identificare cum ar fi: buletin, carte de identitate etc.
d) Adeverinta de la medicul specialist in boli infectioase;
d) Informatii cu privire la starea de sanatatea, inclusiv date despre istoricul pacientulului/beneficiarului

Art. 2. SCOPUL SI MOMENTUL PRELUCRARII DATELOR:

Art. 2.1. Scopul prelucrarii datelor mentionate mai sus (Art. 1) este initierea, stabilirea, mentinerea sau reluarea relatiei comerciale intre noi, ca Operator, si persoana fizica ce va deveni sau poate deveni beneficiara ingrijirii noastre. Informatiile de mai sus sunt necesare in cazul internarii iar o parte dintre ele, fie prezentate ca documente ori ca informatii, sunt necesare pentru evaluarea persoanei si crearea unei oferte personalizate de ingrijire, atat financiar cat si ca serviciu personalizat, daca este cazul.

Art. 2.2. Concret, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pentru a :

a) Cere informatii necesare etapei pre-contractuale in vederea accesarii serviciilor/produselor oferite de Operator;
b) Executa serviciile de ingrijire in cazul internarii in unul dintre centrele noastre specializate de ingrijire;
c) Trimite oferte / informatii personalizate realizate numai la cerere;
d) Indeplinirea unor obligatii legale, daca acestea exista, la cererea institutiilor si autoritatilor competente, sau automat daca legea prevede expres astfel de obligatii;

Art. 2.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai dupa ce ati fost instiintat in legatura cu drepturile de care beneficiati dar si grija noastra pentru protectia datelor cu caracter personal. Daca ati trimis din greseala documente si informatii pe adresa noastra de email ori pe adresa fizica a sediului sau punctelor noastre de lucru, va rugam sa ne contactati de indata pentru a solicita stergerea.

Art. 2.4. Momentul initial al prelucrarii datelor este la cel in care ne furnizati informatii telefonic ori ne trimiteti documente si/sau informatii prin intermediul postei electronice (email).

Art. 2.5. Prin ‘Prelucrare’, in acest caz, ne referim la : colectare, inregistrare, stocare, consultare, stergere.

Art. 3. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII:

Art. 3.1. Conform Regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal temeiul legal al prelucrarilor noastre este :

a) Art. 6. Lit. B din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art Art.1 conform scopurilor de la 2.2. Literele A, B si C din prezentul Acord;
b) Art. 6. Lit. C din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 1.1. conform scopurilor de la Art. 2.2. Litera D din prezentul Acord;

Art. 4. DISEMINARE/DIVULGARE:

Art. 4.1. Datele cu caracter personal oferite de dumneavoastra nu vor fi diseminate, divulgate prin transmitere, oferite, transferate, puse la dispozitie, comercializate, niciunei terte persoane fara acordul dumneavoastra.

Art. 4.2. Exceptie de la Art. 4.1. este situatia in care starea de sanatate sau contractul de ingrijire ne obliga sa furnizam datele unor persoane autorizate, fie de lege sau anterior de dumneavoastra; Acestea vor fi furnizate numai la cererea autoritatilor/institutiilor competente si automat numai in cazul in care legea ne obliga expres in acest sens.

Art. 5. RESPONSABILITATEA TRANSMITERII INFORMATIILOR

Art. 5.1. In momentul in care ne oferiti informatii ori documente, telefonic sau prin email , furnizand astfel datele cu caracter personal de la Art. 1 din prezentul Acord, confirmati faptul ca aveti dreptul sa actionati in calitate de reprezentant pentru potentialul beneficiar al serviciilor/produselor noastre sau, daca este cazul, sunteti chiar potentialul beneficiar.

Art. 6. ALTE DREPTURI SI INFORMATII PRIVIND PRELUCRARILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Art. 6.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada de 24 luni de la data trimiterii ofertei / solicitarii informatiilor/serviciilor noastre. In cazul accesarii serviciilor de ingrijire furnizate de operator, datele cu caracter personal vor fi pastrate timp de 10 ani sau perioada obligatorie impusa prin lege ori alt act cu caracter normativ.

Art. 6.2. Aveti dreptul sa aflati ce fel de date detinem despre dumneavoastra ca persoana vizata (daca aveti aceasta calitate), aveti dreptul sa solicitati rectificarea sau stergerea datelor sau restrictionarea prelucrarii (adica sa va opuneti prelucrarii datelor in scopurile mentionate, sau o parte dintre acestea), aveti dreptul la portabilitatea datelor detinute de noi.

Art. 6.3. Aveti dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere daca considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate.

Art. 6.4. Daca nu sunteti de acord sa furnizati aceste date, formularul de contact sau comanda (dupa caz) nu va fi trimisa respectand astfel alegerea dumneavoastra in calitate de persoana vizata. Motivul netrimiterii este acela ca nu putem executa serviciile dorite fara aceste informatii sau nu ne putem indeplini cu buna credinta obligatiile fazei precontractuale sau viitoarele obligatii contractuale.

Art. 6.5. Nu exista un proces decizional automat de prelucrare a datelor dumneavoastra care sa produca efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza intr-o masura semnificativa.

Art. 7. INTERESUL BENEFICIARULUI

Art. 7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in interesul beneficiarului serviciilor noastre de ingrijire. In cazuri specifice, in functie de bolile si afectiunile de care acesta sufera, inclusiv neurologice, prelucrarea se face si in interesul personalului nostru cat si a celorlalti beneficiari ai serviciilor noastre.